Welkom bij de Peellandse Molenstichting.

In 1979 is de Peellandse Molenstichting opgericht om de instandhouding van de molens in het gebied rondom Helmond te bevorderen.

Kwartier Peelland

Peelland is een van de vier kwartieren waarin de Meijerij van Den Bosch is verdeeld, het is het gebied tussen Eindhoven, Someren, Liessel en Gemert. In de loop der jaren is het werkgebied uitgebreid met de molens aan het stroomgebied van de Dommel.

Peellandse Molenstichting

In de loop van de tijd heeft de stichting zich meer opgesteld als platform voor de molenaars en molenliefhebbers. Het bestuur is daarnaast een kennisbron voor biotoopvraagstukken en ondersteunt de moleneigenaren actief in het opstellen van een goed biotoopbeleid. Door presentaties, dia-avonden en excursies wordt hen de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van al wat met molens de maken heeft. Drie keer per jaar verschijnt het Peellands Molennieuws, waarin het wel en wee van de molens en hun molenaars binnen het werkgebied worden beschreven. Ook wordt er verslag gedaan van de diverse activiteiten van de Peellandse Molenstichting. Daar waar nodig, mogelijk of gewenst is, brengen wij de molenaars bij elkaar voor klein onderhoud op hun molens.

Algemene activiteiten

Eens per twee jaar (in de even jaren) wordt in het eerste weekend van oktober de Peellandse Molendag georganiseerd, waarbij de meeste molens in ons werkgebied de wieken of het waterrad laten draaien en indien mogelijk ook malen. Op deze dag komen omwonenden, geïnteresseerden en collega molenaars van elders uit het land een kijkje nemen.

Onze molens

Onder de vlag van de Peellandse Molenstichting vallen op dit moment in totaal 24 molens in Asten, Bakel, Deurne, Eindhoven, Geldrop, Gemert, Heeze, Leenderstrijp, Lieshout, Liessel, Mierlo, Milheeze, Nederwetten, Nuenen, Opwetten, Someren, Vlierden en Zeilberg.

Werkgebied Peellandse Molenstichting

2024

15 augustus

Molenaarsavond Collse watermolen

6 oktober

Peellandse Molendagen